Hyres- och bostadsrätter

Är du en hyresvärd eller en bostadsrättsförening? Då har du kommit rätt. Fastighetsjurist Sara Hjörne har lång erfarenhet av de olika frågeställningar ni ställs inför. Ett uppdrag börjar med ett möte i person eller per telefon där vi går igenom det problem ni står inför.

Hyresfrågor

Vad hjälper byrån till med?

Byrån bistår såväl hyresvärdar som bostadshyresgäster och lokalhyresgäster.

Hyresjuridiken är marig för den som inte är insatt. Fristerna för att anmana någon till rättelse är strikta. Fristerna som gäller vid uppsägning likaså. Därutöver kommer att innehållet som skickas i diverse handlingar måste vara formellt korrekta, annars riskerar de att bli ogiltiga. Se därför till att ta juridisk hjälp med dina hyresrågor.

Tjänster som erbjuds är bland annat:
 • Uppsägningar - för avflytt eller villkorsändring. Här utreds vilka förutsättningarna är kopplat till de juridiska bestämmelserna.
 • Rättelseanmaningar såsom i händelse av vanvård, störningar, ohyra, obetald hyra, andrahandsuthyrning, mfl. Vi utreder även här de rättsliga förutsättningarna och upprättar sedan de korrekta dokumenten som krävs.
 • Hyreskontrakt - exempelvis upprätta nytt, undersöka ansvarsfrågor i ett kontrakt, omförhandla och dylikt.
 • Delgivning - ser till att rätt dokument blir delgivna på rätt sätt. En felaktig delgivning kan medföra att rättshandlingen blir ogiltig. Delgivningsföretag anlitas vid behov.
 • Rådgivning i olika situationer.
 • Entreprenadkontrakt vid diverse renoveringar.
 • Överlåtelse av lokalhyreskontrakt.
 • Utredningar - vad gäller i din situation, vilka rättigheter och skyldigheter har du?

Bostadsrättsliga frågor

Vad hjälper byrån till med?

Vad behöver en bostadsrättsförening egentligen hjälp med? Den frågan får jag ibland höra, oftast av människor som inte sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening. Styrelsen i en bostadsrättsförening består ofta av människor med väldigt olika erfarenheter. De sitter dessutom i styrelsen på sin fritid. Samtidigt ansvarar styrelsen för föreningens ekonomin och fastighet. Detta är inget litet uppdrag.

Styrelsen i en brf ska hantera den praktiska skötsel och underhållet av fastigheten. Det innebär upphandling av renoveringar för hundratusentalskronor, inte sällan miljonbelopp. Då är det viktigt att ha koll på juridiken och få ett riktigt bra avtal på plats. Ett bra avtal som tillvaratar föreningens rättigheter och kontrollerar era skyldigheter kan bespara föreningen mycket pengar och konflikter.

Styrelsen ska med jämna mellanrum besvara en rad frågor från medlemmarna. De ska också hantera medlemmar som inte sköter sig på ett eller annat sät. Då gäller det att ha koll på sin föreningsjuridik och sin bostadsrättslag.

Föreningen kanske har en lokal som hyrs ut, vilket då innebär att föreningen är en kommersiell hyresvärd. Här krävs att styrelsen har koll på hyreslagens mycket restriktiva regler.

Som ni märker finns det en mängd situationer där föreningen kan behöva stöd av en jurist.

Tjänster som erbjuds är bland annat:
 • Rådgivning i olika situationer.
 • Föreningsjuridik såsom hantering av olika medlemsfrågor, upprätta nya stadgar, tillståndsprocesser inför balkongbyggnation, planering inför råvindsexploatering, andelstalsberäkningar, osv.
 • Rättelseanmaningar till bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst avseende obetald avgift eller hyra, störningar, olovlig andrahandsuthyrning, vanvård, etc.
 • Uppsägning - av hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.
 • Entreprenadkontrakt vid renoveringar.
 • Diverse avtal - nyttjanderättsavtal för uteplatser eller vid medlems ombyggnation.