Om byrån

Varför ska kännas så svårt och otillgängligt att kontakta en jurist?

Jag vill ändra på det. Hos mig på Hjörnes Juristbyrå finner du ett varmt bemötande, enkelhet och ett genuint intresse för dig och dina behov.

Detta är juristbyrån med det personliga engagemanget och den gedigna kompetensen. Här finner föreningar, företag och privatpersoner juridisk hjälp i stort och smått. Från kortare rådgivning till större projekt och tvister. I flera uppdrag tillämpar jag fasta priser.

Juridiken omgärdar oss och är en konstant del av vår vardag. Har du koll på den så har du en fördel.

För privatpersoner är byggnation en av de största affärerna de gör i sitt liv. Då kan det vara väl investerade pengar att anlita en advokat för att exempelvis undersöka möjligheterna att nå framgång i ett överklagande av bygglov eller tvist avseende ett servitut.

Jag arbetar förebyggande och blir en stöttepelare för mina klienter, bara ett samtal bort.


Att söka hjälp

Inleda ett ärende

Att inleda ett ärende på byrån börjar med ett kortare inledande telefonsamtal. Vid det samtalet görs en inledande jävskontroll. Som advokat är jag skyldig att tillse att ingen intressekonflikt föreligger.

Därefter efterhör jag vad ärendet handlar om. Ibland går vi åt olika håll redan här, t.ex. för att ärendet handlar om något jag inte arbetar med. Vi pratar därefter om priser och eventuella möjligheter att kunna använda rättsskyddet i en försäkring.

Om såväl jag som ni vill gå vidare och arbeta tillsammans översänder jag ett uppdragsavtal, byråns allmänna villkor, personuppgifspolicy och eventuellt en fullmakt.

Därefter har klienten och jag löpande kontakt. Jag får del av material, går igenom det, företar en rättslig utredning och kommer fram till vissa slutsatser som stäms av med klienten. Är uppdraget en utredning avslutas uppdraget oftast med att jag sammanställer mina slutsatser i ett PM till klienten. Är det fråga om en överklagande process av förhandsbesked, bygglov, lantmäteribeslut eller liknande så är det en handling till myndighet som upprättas. 

Vid processer med myndighet och/eller domstol har jag en ombudsroll, dvs är den som sköter kontakterna, inkommer med handlingar och emottar handlingar. 


Ring för ett förutsättningslöst möte så ska vi se hur jag bäst kan hjälpa dig/er.

Vad är era funderingar? Skicka er förfrågan redan idag!

Sara Hjörne

Jag, Sara Hjörne äger och driver Hjörnes Juristbyrå AB. Byrån startade sin verksamhet augusti 2017. Här är följer kort min bakgrund.

Utbildning:
Jur.kand från Stockholms universitet januari 2006. Dessförinnan läste jag kurser vid Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Universitetet i Sydney i Australien samt Universitetet i Granada Spanien.

Tidigare erfarenheter:
  • Tingsnotariemeritering från Borås tingsrätt.
  • Biträdande jurist och sedermera advokat vid Advokatfirman Wåhlin AB i Göteborg.
  • Vikariat som extra åklagare vid Borås åklagarkammare.
  • Fastighetsjurist vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
  • Advokat vid Advokatfirman Rydberg Rohdin AB.
  • Advokat vid Hjörnes Advokatbyrå AB.
  • Vid årsskiftet 202/2021 valde byrån att bli en juristbyrå istället.

Min drivkraft

Min drivkraft är en stark vilja att hjälpa och göra skillnad om det så är för en person, ett företag eller en bostadsrättsförening. Juridik behöver bli mer tillgängligt och förståeligt för allmänheten.

Jag älskar allt som har med fastigheter att göra. Därför har det också blivit min inrikting inom juridiken.

Det är underbart att få vara med och lämna rådgivning i olika situationer för att säkerställa att nästa steg klienten tar hamnar rätt i juridiken. Hjälpa till och utreda olika situationer för att finna den bästa lösningen, det är väldigt givande. Jag lyssnar in klienten, utreder juridiken och kommer med förslag på väg framåt. För närvarande består arbetsuppgifterna huvudsakligen att bistå i lantmäteriförrättningar avseende olika servitut eller överklaga bygglov och förhandsbesked.

Jag är småbarnsmamma med båda fötterna på jorden. Rak och enkel kommunikation är min melodi.

Personuppgiftspolicy Hjörnes Juristbyrå.pdf
Allmänna.villkor Hjörnes Juristbyrå.pdf
Köpvillkor svenska.pdf
Hjörnes Juristbyrå AB - specialiserad på juridik som rör fastigheter, hyres- och bostadsrätter.