Om byrån

Varför ska kännas så svårt och otillgängligt att kontakta en jurist?


Jag vill ändra på det. Hos Hjörnes Juristbyrå finner du ett varmt bemötande, enkelhet och ett genuint intresse för dig och dina behov.


Detta är juristbyrån med det personliga engagemanget och den gedigna kompetensen. Här finner föreningar, företag och privatpersoner juridisk hjälp i stort och smått. Från kortare rådgivning till större projekt och tvister. I flera uppdrag tillämpar jag fasta priser.


För privatpersoner är byggnation en av de största affärerna man gör i sitt liv. Då kan det vara väl investerade pengar att anlita en jurist för att exempelvis undersöka möjligheterna att nå framgång i ett överklagande av ett bygglovsbeslut eller utreda förutsättningarna för ett servitut.


Att arbeta med fastigheter är att arbeta med människors hem.  Att arbeta med bygglov innebär därför att vara en del av att förverkliga en bostadsdröm, att få till stånd en nödvändig utbyggnad eller planera för möjlig utveckling av familjens tomt. Att arbeta med fastigheter kan också innebär att försvara någons hem mot en grannes byggnation eller krav som upplevs felaktiga. Ladda ned vår gratis guide!
Byrån har tagit fram en guide till er som funderar på att överklaga ett beslut på egen hand: "6 misstag att undvika när du överklagar ett beslut om bygglov eller förhandsbesked"
Intresserad? Tryck på knappen bredvid och fyll i din e-post i formuläret!

Att anlita byrån

Så här går det till och så här brukar vi hjälpa våra klienter:

Rådgivning och bedömning per telefon

 • Första telefonsamtalet är kostnadsfritt. Vid denna första kontakt avgörs om din fråga eller ditt problem faller inom byråns kompetens.  Vid det första samtalet lämnas ingen rådgivning, men vi kan berätta hur vi arbetar samt informera om byråns priser. 
 • Nästa steg är ofta att boka in en telefontid för rådgivning och bedömning av ditt ärende. Det sker mot betalning.
 • Efter rådgivningssamtalet kan du avgöra om du vill gå vidare och få ytterligare hjälp av byrån med till exempel en utredning, granskning eller ett ombud inför myndighet och domstol. Byrån avgör på samma sätt om vi har möjlighet att åta oss ett fortsatt uppdrag. En offert skickas avseende vårt fortsatta uppdrag.

Utredningar och avtal

 • Vi utreder de juridiska förutsättningarna på en fastighet utifrån plan och bygglagen, miljöbalken, jordabalken, anläggningslagen eller annan tillämplig lagstiftning. 
 • Vi undersöker planbestämmelser och eventuella program som gäller för din fastighet.
 • Servitut och strandskydd är andra viktiga delar som kan behöva utredas och bedömas.
 • Vad gäller avtal så både granskar vi avtal och skriver avtal.

Ombudsroll

Fastighetsjurist Sara Hjörne har lång erfarenhet av att agera ombud vid myndighet och domstol i fastighetsärenden. Som ombud upprättar hon yttranden, företar nödvändiga juridiska utredningar och överklagar beslut eller domar från byggnadsnämnd, Länsstyrelse, Mark- och miljödomstolen eller Lantmäteriet.

Sara Hjörne

Jag, Sara Hjörne äger och driver Hjörnes Juristbyrå AB. Byrån startade sin verksamhet augusti 2017. Här är följer kort min bakgrund.

Utbildning:

Jur.kand examen från Stockholms universitet januari 2006.

Dessförinnan läste jag kurser vid Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Universitetet i Sydney i Australien samt Universitetet i Granada, Spanien.

Tidigare erfarenheter:
 • Tingsnotariemeritering från Borås tingsrätt.
 • Biträdande jurist och sedermera advokat vid Advokatfirman Wåhlin AB i Göteborg.
 • Fastighetsjurist vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
 • Advokat vid Advokatfirman Rydberg Rohdin AB.
 • Jag startade Hjörnes Advokatbyrå augusti 2017.
 • Advokat vid Hjörnes Advokatbyrå AB.
 • Vid årsskiftet 2020/2021 valde byrån att bli en juristbyrå istället. Byrån heter därför numera Hjörnes Juristbyrå AB och min titel är fastighetsjurist, eller jur.kand.

Min drivkraft

Min drivkraft är en stark vilja att hjälpa och göra skillnad om det så är för en person, ett företag eller en bostadsrättsförening. Juridik behöver bli mer tillgängligt och förståeligt för allmänheten.

Jag älskar allt som har med fastigheter att göra. Därför har det också blivit min inrikting inom juridiken.

Det är underbart att få vara med och lämna rådgivning i olika situationer för att säkerställa att nästa steg klienten tar hamnar rätt i juridiken. Hjälpa till och utreda olika situationer för att finna den bästa lösningen är väldigt givande. Jag lyssnar in klienten, utreder juridiken och kommer med förslag på väg framåt. 

För närvarande består arbetsuppgifterna huvudsakligen i att bistå vid lantmäteriförrättningar avseende olika servitut och gemensamhetsanläggningar, eller överklaga diverse beslut om bygglov eller förhandsbesked. I mitt arbete förekommer även en hel del ansökningar och överprövningar av strandskyddsdispens avseende fastigheter nära vatten.

Jag är småbarnsmamma med båda fötterna på jorden. Rak och enkel kommunikation är min melodi.


Att söka hjälp lite - fördjupad information

Inleda ett ärende

Om du har frågor och funderingar avseende bygglov, förhandsbesked, strandskydd eller servitut och vill komma i kontakt med en jurist gör du på följande sätt.

Skicka e-post eller ring. För den som på egen hand vill boka sin tid har vi skapat en super smidig webblösning ! Tryck på knappen nedan för att boka ditt möte.

1. Först bokar du ett telefonmöte med fastighetsjurist Sara Hjörne. 
 - Det första inledande samtalet är gratis. Här lämnas ingen rådgivning, men du får höra hur vi arbetar samt priser. Du berättar om ditt problem och vi avgör om detta är något byrån arbetar med. 

2. Rådgivningsamtal - två alternativ

- Vill du bolla dina funderingar och på rak arm få en generell bedömning av ditt ärende så kan du boka ett telefonmöte om 30 minuter.

- Vill du däremot att juristen ska granska ett beslut, ritningar eller dylikt innan mötet för att du ska kunna ställa lite mer frågor så bokar du förslagvis vår entimmas tjänst.

3. Vid mötets slut avgörs om du behöver köpa ytterligare hjälp eller om det räckte med detta mötet.

4. Önskar du ytterligare hjälp - exempelvis att Sara Hjörne träder in som ombud eller företar en juridisk utredning så skickas efter mötet ett prisförslag.

4. Vill du gå vidare med byråns tjänster undertecknar du vårt uppdragsavtal och skickar över alla de handlingar vi behöver för att hjälpa dig vidare i ärendet.

Därefter har vi löpande kontakt. 

 5. Är uppdraget en utredning avslutas uppdraget med att jag sammanställer mina slutsatser i ett PM till klienten. 

6. Är det fråga om en överklagandeprocess av förhandsbesked, bygglov, lantmäteribeslut eller liknande så är det handlingar till myndighet som upprättas. Vid processer med myndighet och/eller domstol har byrån en ombudsroll, dvs är den som sköter kontakterna, inkommer med handlingar och emottar handlingar. 

Personuppgiftspolicy Hjörnes Juristbyrå.pdf
Allmänna.villkor Hjörnes Juristbyrå.pdf
Köpvillkor svenska.2021.pdf