Om byrån

Hos Hjörnes Juristbyrå finner du ett varmt bemötande, enkelhet och ett genuint intresse för dig och dina behov. Byrån är specialiserad på fastighetsrätt, bygglov, förhandsbesked och servitut.


Detta är juristbyrån med det personliga engagemanget och den gedigna kompetensen. Här finner föreningar, företag och privatpersoner juridisk hjälp i stort och smått. Från kortare rådgivning till större projekt och tvister. I flera uppdrag tillämpas fasta priser.


För privatpersoner är byggnation en av de största affärerna man gör i sitt liv. Då kan det vara väl investerade pengar att anlita en jurist för att exempelvis få en bedömning kring möjligheterna att nå framgång i ett överklagande av ett bygglovsbeslut, ta reda på vad som gäller kring ett servitut eller att undersöka vilka juridiska förutsättningar som råder på en fastighet.


Att arbeta med fastigheter är att arbeta med människors hem.  Att arbeta med bygglov innebär därför att vara en del av att förverkliga en bostadsdröm, att få till stånd en nödvändig utbyggnad eller planera för möjlig utveckling av familjens tomt. Att arbeta med fastigheter kan också innebär att försvara någons hem mot en grannes byggnation eller krav som upplevs felaktiga. 


Ladda ned vår gratis guide!
Byrån har tagit fram en guide till er som funderar på att överklaga ett beslut på egen hand: "6 misstag att undvika när du överklagar ett beslut om bygglov eller förhandsbesked"
Intresserad? Tryck på knappen bredvid och fyll i din e-post i formuläret!

Att anlita byrån

Så här går det till och så här brukar vi hjälpa våra klienter:

Rådgivning och bedömning per telefon

 • Boka ett telefonsamtal med fastighetsjurist Sara Hjörne. Att boka ett telefonmöte med vår jurist kostar 500 kr inklusive moms och faktureras efter mötet. På mötet kan du ställa dina frågor och få vägledning kring hur du kan gå vidare. 
 • Efter telefonmötet kan du avgöra om du vill gå vidare och få ytterligare hjälp av byrån med till exempel en utredning, granskning eller ett ombud inför myndighet och domstol. Byrån avgör på samma sätt om vi har möjlighet att åta oss ett fortsatt uppdrag. En offert skickas avseende vårt fortsatta uppdrag.

Utredningar och avtal

 • Vi utreder de juridiska förutsättningarna på en fastighet utifrån plan och bygglagen, miljöbalken, jordabalken, anläggningslagen eller annan tillämplig lagstiftning. 
 • Vi undersöker planbestämmelser och eventuella program som gäller för din fastighet.
 • Servitut och strandskydd är andra viktiga delar som kan behöva utredas och bedömas.
 • Vad gäller avtal så både granskar vi avtal och skriver avtal.
 • Vi är även behjälpliga vid avstyckning, klyvning och annan fastighetsbildning.

Ombudsroll

Fastighetsjurist Sara Hjörne har lång erfarenhet av att agera ombud vid myndighet och domstol i fastighetsärenden. Som ombud upprättar hon yttranden, företar nödvändiga juridiska utredningar och överklagar beslut eller domar från byggnadsnämnd, Länsstyrelse, Mark- och miljödomstolen eller Lantmäteriet.

Vi arbetar inte med tvister såsom exempelvis fel i fastighet.


Sara Hjörne

Jag, Sara Hjörne äger och driver Hjörnes Juristbyrå AB. Byrån startade sin verksamhet augusti 2017. Här är följer kort min bakgrund.

Utbildning:

Jur.kand examen från Stockholms universitet januari 2006.

Dessförinnan läste jag kurser vid Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Universitetet i Sydney i Australien samt Universitetet i Granada, Spanien.

Mina erfarenheter:
 • Tingsnotariemeritering från Borås tingsrätt.
 • Biträdande jurist och sedermera advokat vid Advokatfirman Wåhlin AB i Göteborg.
 • Fastighetsjurist vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
 • Advokat vid Advokatfirman Rydberg Rohdin AB.
 • Jag startade Hjörnes Advokatbyrå augusti 2017.
 • Advokat vid Hjörnes Advokatbyrå AB.
 • Vid årsskiftet 2020/2021 valde byrån att bli en juristbyrå istället. Byrån heter därför numera Hjörnes Juristbyrå AB och min titel är fastighetsjurist, eller jur.kand.
 • Uppdrag som interim bolagsjurist på större företag. Dessa konsultuppdrag är av olika längd och omfattning beroende på företagets behov.

Min drivkraft

Min drivkraft är en stark vilja att hjälpa och göra skillnad om det så är för en person, ett företag eller en bostadsrättsförening. Juridik behöver bli mer tillgängligt och förståeligt för allmänheten.

Jag älskar allt som har med fastigheter att göra. Därför har det också blivit min inrikting inom juridiken.

Det är underbart att få vara med och lämna rådgivning i olika situationer för att säkerställa att nästa steg klienten tar hamnar rätt i juridiken. Hjälpa till och utreda olika situationer för att finna den bästa lösningen är väldigt givande. Jag lyssnar in klienten, utreder juridiken och kommer med förslag på väg framåt. 


Jag är småbarnsmamma med båda fötterna på jorden. Rak och enkel kommunikation är min melodi.


Inblick i byråns vardag

Bortakontor - Sälen

Byråns arbete bedrivs huvudsakligen digitalt. Kunderna finns därför utspridda över hela landet. Ett antal veckor om året arbetar jag i Sälenfjällen och kan då passa på att träffa de kunder jag har där.

Arbete hemifrån

Några dagar i veckan sitter jag på mitt kontor hemma i Kullavik. Jag har ett rum i huset som är inrett till kontor. Det ger mig lugn och ro att kunna fokusera och arbeta ostört i en kontorsliknande miljö. 

Kontorshotell för möten

Vid behov hyr jag in mig på kontorshotell. Där finns konferensrum att tillgå för de kunder som bor i Göteborgs- eller Kungsbackaområdet och föredrar att träffas i person framför telefon eller videomöte.

Personuppgiftspolicy Hjörnes Juristbyrå.pdf
Allmänna.villkor Hjörnes Juristbyrå 2022.pdf
Köpvillkor svenska.2021.pdf