Om byrån

Varför ska kännas så svårt och otillgängligt att kontakta en jurist?


Jag vill ändra på det. Hos Hjörnes Juristbyrå finner du ett varmt bemötande, enkelhet och ett genuint intresse för dig och dina behov.


Detta är juristbyrån med det personliga engagemanget och den gedigna kompetensen. Här finner föreningar, företag och privatpersoner juridisk hjälp i stort och smått. Från kortare rådgivning till större projekt och tvister. I flera uppdrag tillämpar jag fasta priser.


För privatpersoner är byggnation en av de största affärerna de gör i sitt liv. Då kan det vara väl investerade pengar att anlita en jurist för att exempelvis undersöka möjligheterna att nå framgång i ett överklagande av ett bygglovsbeslut eller utreda förutsättningarna för ett servitut.


Att arbeta med fastigheter är att arbeta med människors hem.  Att arbeta med bygglov innebär därför att vara en del av att förverkliga en bostadsdröm, att få till stånd en nödvändig utbyggnad eller planera för möjlig utveckling av familjens tomt. Att arbeta med fastigheter kan också innebär att försvara någons hem mot en grannes byggnation eller krav som upplevs felaktiga. Att söka hjälp

Inleda ett ärende

Att inleda ett ärende på byrån börjar med ett kortare inledande telefonsamtal. Vid det samtalet görs en inledande jävskontroll. En kontroll görs för att tillse att ingen intressekonflikt föreligger.

Därefter efterhör jag vad ärendet handlar om. Ibland går vi åt olika håll redan här, t.ex. för att ärendet handlar om något jag inte arbetar med. Vi pratar därefter om priser och eventuella möjligheter att kunna använda rättsskyddet i en försäkring.

Om såväl jag som ni vill gå vidare och arbeta tillsammans översänder jag ett uppdragsavtal, byråns allmänna villkor, personuppgifspolicy och eventuellt en fullmakt.

Därefter har klienten och jag löpande kontakt. Jag får del av material, företar en rättslig utredning och kommer fram till vissa slutsatser som stäms av med klienten.

 Är uppdraget en utredning avslutas uppdraget oftast med att jag sammanställer mina slutsatser i ett PM till klienten. Är det fråga om en överklagandeprocess av förhandsbesked, bygglov, lantmäteribeslut eller liknande så är det en handling till myndighet som upprättas. 

Vid processer med myndighet och/eller domstol har jag en ombudsroll, dvs är den som sköter kontakterna, inkommer med handlingar och emottar handlingar. 


Ring för ett förutsättningslöst möte så ska vi se hur jag bäst kan hjälpa dig/er.

Sara Hjörne

Jag, Sara Hjörne äger och driver Hjörnes Juristbyrå AB. Byrån startade sin verksamhet augusti 2017. Här är följer kort min bakgrund.

Utbildning:

Jur.kand examen från Stockholms universitet januari 2006.

Dessförinnan läste jag kurser vid Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Universitetet i Sydney i Australien samt Universitetet i Granada, Spanien.


Tidigare erfarenheter:
  • Tingsnotariemeritering från Borås tingsrätt.
  • Biträdande jurist och sedermera advokat vid Advokatfirman Wåhlin AB i Göteborg.
  • Vikariat som extra åklagare vid Borås åklagarkammare.
  • Fastighetsjurist vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
  • Advokat vid Advokatfirman Rydberg Rohdin AB.
  • Jag startade Hjörnes Advokatbyrå augusti 2017.
  • Advokat vid Hjörnes Advokatbyrå AB.
  • Vid årsskiftet 2020/2021 valde byrån att bli en juristbyrå istället. Byrån heter därför numera Hjörnes Juristbyrå AB och min titel är fastighetsjurist, eller jur.kand.

Min drivkraft

Min drivkraft är en stark vilja att hjälpa och göra skillnad om det så är för en person, ett företag eller en bostadsrättsförening. Juridik behöver bli mer tillgängligt och förståeligt för allmänheten.

Jag älskar allt som har med fastigheter att göra. Därför har det också blivit min inrikting inom juridiken.

Det är underbart att få vara med och lämna rådgivning i olika situationer för att säkerställa att nästa steg klienten tar hamnar rätt i juridiken. Hjälpa till och utreda olika situationer för att finna den bästa lösningen är väldigt givande. Jag lyssnar in klienten, utreder juridiken och kommer med förslag på väg framåt. 

För närvarande består arbetsuppgifterna huvudsakligen i att bistå vid lantmäteriförrättningar avseende olika servitut och gemensamhetsanläggningar, eller överklaga diverse beslut om bygglov eller förhandsbesked. I mitt arbete förekommer även en hel del ansökningar och överprövningar av strandskyddsdispens avseende fastigheter nära vatten.

Jag är småbarnsmamma med båda fötterna på jorden. Rak och enkel kommunikation är min melodi.


Önskar du hjälp? Skicka din förfrågan redan idag!
Personuppgiftspolicy Hjörnes Juristbyrå.pdf
Allmänna.villkor Hjörnes Juristbyrå.pdf
Köpvillkor svenska.2021.pdf
Hjörnes Juristbyrå AB - specialiserad på juridik som rör fastigheter, hyres- och bostadsrätter.