Övergång från Advokatbyrå till Juristbyrå

Jag har valt att träda ur Advokatsamfundet och fortsätta arbeta som jruist istället för som advokat. Därmed byter byrån namn till Hjörnes Juristbyrå.

Vad innebär det för dig som kund? De allmänna villkoren har skrivits om, så ta en kik där. Men för övrigt arbetar jag på samma sätt som innan, med samma erfarenhet som innan och fortsätter iaktta tystnadsplikt och sekretess genom uppdragsavtal med dig som kund.

Orsaken till utträdet är att jag vill vara fri att utveckla verksamheten. Till exempel har byrån tagit fram digital kurser för bostadsrättsföreningar. Jag tar även uppdrag som coach åt kvinnliga jurister och advokater som vill bygga upp en digital verksamhet med digitala erbjudanden.

Just nu pågår en förändring av e-postadresser, logotyp, uppgifter i sociala medier, osv. Så ser ni dubbla budskap är det för att jag ännu inte hunnit ändra på det stället! :)

Du hittar alltid information på byråns kontaktsida - där anges vad som gäller för tillfället och förändringar publiceras där.


Hur påverkar Corona byråns arbete?

Juristbyrån har sedan innan en digital ärendehantering. Kontakten med klienter, myndigheter och domstolar sker sedan tidigare främst per telefon, e-post och ordinarie post. Så långt är inget förändrat vad gäller byråns sätt att arbeta med anlending av Corona-viruset.

Det första mötet med en ny klient sker ofta i person eller per videomöte. Med anlending av Corona-virusets framfart kommer dock möten fortsättningsvis enbart ske per telefon eller per videosamtal.

Bra att känna till kan vara att byråns huvudsakliga ärenden rör olika typer av fastighetsfrågor. Dessa hanteras i byggnadsnämnden, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, alternativt Lantmäteriet och sedan Mark- och miljödomstolen. Ärendena har ett i de flesta fall skriftligt förfarande. Kallar domstol och myndigheter till sammanträde eller huvudförhandling kommer jag i egenskap av ditt ombud givetvis att inställa mig.  Vidare har domstolar och myndigheter sedan innan teknik som möjliggör närvaro per video osv. Det återstår att se hur domstolar och myndighter kommer välja att agera.

Summa summarum är att byråns arbete och möjligheter att företräda dig inte hindras eller begränsas av Corona-viruset. Du blir tryggt omhändertagen här.

Avtal andrahandsuthyrning

Avtalsmall andrahandsuthyrning

Byrån säljer nu en avtalsmall för andrahandsuthyrning. Den kan användas av bostadsrättshavare som fått tillstånd av sin förening att hyra ut i andra hand. 

Till mallen medföljer en "Bra att veta guide".
Priset för mall och guide är 550 kr. Kontakta byrån för att köpa.

För uppföljande frågor eller individualisering av avtal gäller annan prissättning.

Liten avvikelse från detaljplan?

Om en åtgärd avviker från detaljplan, kan åtgärden ändå godkännas om den kan klassificeras som liten avvikelse. Vad som är liten avvikelse bedöms från fall till fall.

Läs mer

Hjörnes Juristbyrå AB - specialiserad på juridik som rör fastigheter, hyres- och bostadsrätter.