Byråns rättsområden 

Byrån arbetar inom den juridik som kallas fastighetsrätt, närmare bestämt de flesta frågor relaterade till fastigheter. Byrån har delat in det i två huvudområden - fastighetsfrågor samt hyres-och bostadsrättsfrågor.

Hyres- och bostadsrätter Klicka för att läsa mer
Fastigheter - bygglov, överklaganden, servitut,m.m Klicka här för att läsa mer

Min passion

Min passion är att hjälpa människor - oavsett om människorna sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening, är privatpersoner eller ägarna av ett företag. Byråns klienter blir alltid väl omhändertagna. Hos oss finner ni personligt engagemang och en gedigen kompetens.

Byrån lotsar er pedagogiskt genom juridiken, vad som gäller i situationen för handen och hur ni bäst kommer vidare. få kontroll på rättigheter och skyldigheter.

Byråns klienter är utspridda över hela landet. Kontakten mellan klient och ombud sker till största delen digitalt. 

En stor del av byråns klienter söker hjälp med bygglov, förhandsbesked, gemensamhetsanläggning eller servitut. Detta är väldigt specialiserad juridik som kräver en jurist med erfarenhet inom dess områden. Det finns på byrån.

Det kan vara bra att känna till att fastighetsmål och byggnadsmål har ett huvudsakligen skriftligt förfarande vid de olika berörda myndigheterna såsom Lantmäteriet, byggnadsnämnden, Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen.

Mer om de olika rättsområden jag arbetar inom finner ni under flikarna ovan.

Vi hörs!


Så här når du byrån

Postadress:

ASPLYCKEVÄGEN 1

429 31 Kullavik

Sweden

E-post:
Telefon:

Att köpa juridiska tjänster - din personliga juristbyrå

Juridiska tjänster erbjuds på löpande räkning alternativt till ett fast pris beroende på uppdraget.

Hur går det till att köpa juridiska tjänster?

Det börjar oftast med ett telefonsamtal där vi klargör vad det är du/ni behöver hjälp med och om det är något byrån kan hjälpa dig/er med. 

Det görs en jävskontroll av berörda parter i ärendet, detta för att undvika intressekonflikter. Byrån har också ett ansvar att följa penningtvättreglementet. 

Det är viktigt att vi klickar, att ni får förtroende för byrån och vi för er som potentiell kund. Efter denna inledande kontakt och dessa undersökningar kan det bli tack och lycka till i framtiden, eller så tar vi nästa steg.

Om allt är grönt och byrån är villig att åta sig uppdraget och ni bekräftar att ni vill gå vidare att anlita byrån så bokas ett möte. Antingen i person eller videomöte. Inför mötet skickar byrån över uppdragsbekräftelsen, allmänna villkor och byråns personuppgiftspolicy. Detta skrivs under vid mötet eller kan scannas och skickas per e-post. Sedan är vi igång!

  • Ett uppdrag kan bestå i enbart rådgivning i en specifik situation. 
  • Ett uppdrag kan även vara utredning av vad som gäller eller bästa sättet att gå vidare, vilka åtgärder som behöver vidtas. 
  • Ett uppdrag kan vara avtal - skriva, granska, undersöka, tolka, säga upp, osv.
  • Ett uppdrag även vara att agera ombud i ett överklagande av en myndighets- eller domstolsbeslut.

Under ett uppdrag, stort som litet, hålls löpande kontakt med klienten. Inget görs utan klientens vetskap. Klienten kan när som helst avbryta uppdraget, varvid innestående tid faktureras.

Välkommen att hör av dig för en offert!

När det gäller tvister finns ofta hjälp till finansiering i företags- eller fastighetsförsäkringens rättsskydd.