Bostadsrättsakademin

Digitala kurser för
bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar, eller närmare bestämt styrelsen i en sådan, har stora krav på sig.

Ni ska hantera frågor avseende renoveringar av föreningens hus, skador som uppstår, upphandlingar av olika storlekar, kommersiella hyresfrågor om det finns verksamhetslokaler i föreningen, ett otal olika medlemsfrågor och annan föreningsjuridik.

Ledamöter i styrelsen är oftast inte styrelseproffs eller jurister - de har arbeten och måste hantera styrelsefrågorna på kvällar och helger. Tiden är begränsad men ansvaret ändå stort.

Det är ett imponerande arbete som alla styrelser i bostadsrättsföreningar där ute gör! 

För att underlätta för styrelser i bostadsrättsföreningar så arbetar jag fram en katalog med digitala kurser inom olika ämnen som är relevanta för er.

Kurserna tillhandahålls online. Se den när ni har tid - hemma i soffan eller tillsammans på ett styrelsemöte. 

 • Webbkursen är en praktisk genomgång av vad som gäller. 
 • Kurserna tillhandahålls online på en webbplattform. Se den när ni har tid!
 • Ni har tillgång till kursen i sex månader och kan logga in för att se den flera gånger.
 • Efter betalning via kort eller faktura, kan ni logga in och ta del av kursen.

Dessa kurser finns tillgängliga att boka!

Andrahandsuthyrning

3 500 kr inkl. moms

 • Genomgång av vad som gäller avseende andrahandsuthyrning i brf
 • Genomgång av hur styrelsen bör agera vid otillåten andrahandsuthyrning
 • Guide och lathund till styrelsen
 • Mallar: rättelseanmaning och uppsägning

Medlems renovering av bostadsrätt

Under utveckling - förboka till lägre pris: 2 500 kr inkl. moms

 • Genomgång av vad som gäller.
 • Genomgång av hur styrelsen bör agera vid tillståndsgivning.
 • Genomgång av hur styrelsen bör agera vid otillåten renovering.
 • Guide avseende tillvaratagande av föreningens intressen.

Dåliga betalare

Under utveckling - förboka till lägre pris: 2 500 kr inkl. moms

 • Genomgång av reglerna avseende försenad betalning av avgift
 • Genomgång av processen för att komma tillrätta med sena betalare.
 • Mallar: rättelseanmaning, uppsägning och meddelande till socialen.
 • Guide för hur styrelsen bör agera.
Köpvillkor svenska.pdf
Hjörnes Juristbyrå AB - specialiserad på juridik som rör fastigheter, hyres- och bostadsrätter.