Varför aktieägaravtal?

Funderar du på att ta in en kompanjon i bolaget? Är ni kanske redan två eller flera i ett gott samarbete idag? Roligt!

Men vet du vad, utan ett aktieägaravtal så finns det onödiga risker ni utsätter er för.

I ett aktieägaravtal kan ni avtala om sekretess, konkurrens, företagshemligheter, vad som händer om någon av er dör eller blir långvarigt sjuk, hur bolaget ska värderas, inlösen av den andres aktier, vilka typer av beslut som kräver bådas samtycke, styrelsens sammansättning, osv. Viktiga saker att ha pratat om innan något händer. 

Ta hand om dig och ditt företag!