Återgå till blogg
Liten avvikelse från detaljplan?

Om en åtgärd avviker från detaljplan, kan åtgärden ändå godkännas om den kan klassificeras som liten avvikelse. Vad som är liten avvikelse bedöms från fall till fall.

Läs mer