Skriva ett avtal - vad bör jag tänka på?

Många är de företagare som inte tar juridisk hjälp utan skriver egna avtal med leverantörer, samarbetspartners, anställda osv.

Här kommer några handfasta tips på vägen. Listan är på intet sätt uttömmande!

1. Ha klart för dig vem som är rätt avtalspart.

2. Kontrollera att personen som ska underteckna avtalet faktiskt får lov att ingå avtalet för bolagets räkning. Detta kan säkerställas genom fullmakt eller registreringsbevis som utvisar firmatecknare. Ibland kan det vara nödvändigt att se ett styrelseprotokoll som visar att bolaget fatta beslut om att t.ex. köpa eller sälja fastigheten ifråga.

3. Priset ska vara tydligt angivet. Om det kan komma att justeras så ska anges under vilka premisser och hur.

4. Köpeobjektets skick, utformning och eventuella reservationer ska beskrivas så noga det går. Vid köp av en tjänst ska vad som ingår i uppdraget för det angivna priset specificeras. Det uppstår ofta konflikter om vad som bör ingå i priset och inte.

5. Skriv med när ska varan levereras, vara klar för avhämtning eller de villkor som överenskommits angående köpeobjektets överförande från en ägare till en annan. När det gäller en tjänst så ange när uppdraget ska vara slutfört.

Hör gärna av er för en konsultation när ni sitter och sliter med era avtal. En kvalitetskontroll brukar vara väl värt pengarna!