Samäganderättsavtal

Det är vanligt att äga en fastighet eller en bostadsrätt tillsammans med föräldrar, syskon, andra släktingar eller vänner. Ett gemensamt ägande kallas i juridiska termer för samägande.

Vid samägande tycker jag det är oerhört viktigt att parterna har ett samäganderättsavtal. Där reglerar man saker som fördelning av de löpande kostnaderna, ansvar och kostnadsfördelning vid renoveringar, sättet att nyttja av fastigheten eller bostadsrätten med mera. Viktiga saker som får parternas samägande att löpa på smidigare. Parterna kan också bestämma hur samägandet ska kunna upplösas.

Känner du att detta berör dig? Jag hjälper gärna till med rådgivning och/eller upprättande av samäganderättsavtal.