Rensning av förråd i bostadsrättsförening?

Många är de bostadsrättsföreningar som har utrymmen och omärkta förråd där det tycks samlas en massa saker. Alltifrån cyklar till barnvagnar och möbler. Ibland kan det vara svårt att se om det är övergivna och kastade saker eller faktiskt tillhör och används av någon.

Hos bostadsrättsföreningar finns ofta en ambition att städa och rensa ut dessa utrymmen. Kanske på en städdag? Men, sköts inte detta på rätt sätt begår personen som blir ansvarig för att slänga sakerna ett brott kallat egenmäktigt förfarande. Personen kan även bli skadeståndsskyldig.

Detta är vad som hände en kvinna nyligen. Hon var vice ordförande i en bostadsrättsförening och dömdes i hovrätten för att ha begått egenmäktigt förfarande. Straffet blev dagsböter. Att kvinnan sade sig vara ovetande om hur hon skulle ha agerat tillmättes ingen betydelse. 

Vill ni veta hur ni bör gå tillväga - kontakta mig så berättar jag mer!