Renoveringsprojekt

Vår och sommar är verkligen renoveringarnas- och byggprojektens tid! Härligt, men för vissa bär det en bitter eftersmak. Kanske hade den beställande kunden orimliga förväntningar? Kanske hade hantverkaren utlovat ett pris men det blev ett helt annat?

Jag kommer ofta i kontakt med människor som hamnat i tvist på grund en renovering eller ett byggprojekt. Många av dessa tvister hade kunnat förhindras om parterna på förhand hade befäst sin muntliga överenskommelsen i ett skriftligt avtal. Det är spännande att se hur olika uppfattning parter kan ha om ett muntligt avtalsinnehåll. Ett avtal tvingar parterna att prata igenom villkor ordentligt, inte bara märke och färg på material.

Specificera i ett skriftligt avtal noggrant uppdragets omfattning, vad priset är, kanske även vad som inte ingår i priset, hur tilläggsarbeten ska beställas, när projektet ska vara färdigt och vad som händer om det inte är det. För att nämna några av de viktigaste bitarna.

Kontakta mig så hjälper jag er!