När utgångsläget hindrar bygglov

Visste du att om din fastighet eller det byggnadsverk som finns på den inte överensstämmer med detaljplan så kan det hindra möjligheten att få bygglov i framtiden?

9 kap. 30 § plan- och bygglagen anger lite förenklat uttryckt att bygglov ska ges om utgångsläget är i enlighet med detaljplan. Detta ställer inte sällan till problem. Nya detaljplaner tillkommer som ibland gör den tidigare planenliga bebyggelsen planstridig. Helt plöstligt kan en mängd villor inte ansöka om bygglov och vidareutveckla sina fastigheter.

Det finns undantag i lagregeln och det har förhoppningsvis i planbestämmelserna angetts undantag för befintliga villor vilket medför att bygglov ändå kan ges. Men så är inte alltid fallet. Har du koll på vad som gäller för din fastighet?

Ska du köpa fastighet eller är intresserad av att bygga - kontrollera den nu gällande detaljplanen. Du går som sagt inte "säker" bara för att bygglov en gång i tiden har beviljats om ny plan upprättats sedan dess.

Just nu driver byrån två ärenden i denna frågan där vi hävdar att undantagen ska tillämpas och hämtar stöd för hur regeln ska tolkas och användas från förarbetena.

Kontakta byrån om du är i behov av hjälp i ditt ärende!