Kungsbacka Frukostklubb!

Advokat Sara Hjörne ska torsdagen den 19 april 2018 tala på Kungsbacka Frukostklubb under temat GDPR. På ren svenska: Dataskyddsförordningen. Det blir en genomgång i vad de nya reglerna innebär samt handfasta tips och råd. 

Frukostklubben genomförs av Kungsbacka kommun i samarbete med företag och organisationer som vill vara med och sätta agendan för de frågor som lyfts i Kungsbacka.

Varje år genomförs åtta träffar på Frukostklubben med i snitt 100 deltagande Kungsbackaföretag, ledande politiker och tjänstemän. I anslutning till Frukostklubben finns en miniutställning där lokala företagare kostnadsfritt har möjlighet att presentera sig själva, sina produkter och tjänster.

Vill du fylla på dina kunskaper och nätverka? Boka då dina plats här: http://www.kungsbackafrukostklubb.se/