Köpa tomt?

Ska du köpa en tomt? Vad kul! Då har du en spännande tid framför dig.

Det finns flera saker som är viktiga att undersöka innan man väljer tomt. Till exempel - ligger tomten inom eller utanför detaljplan?
Vad säger översiktsplanen?
Vad är marken klassad som idag?
Finns det möjlighet till kommunalt vatten och avlopp?
Hur är det med utfartsvägar?
Finns något servitut som belastar fastigheten och begränsar möjligheterna att bygga?
Har tomten en servitutsrättighet på någon annans fastighet?
Finns det särskilda natur- och kulturvärden att beakta?
Är tomten en egen fastighet eller ska en avstyckning ske?
Med mera !

Gör du ett ordentligt förarbete innan köp så slipper du en massa otrevliga överraskningar längre fram.

Hör av dig till byrån om du är i behov av hjälp med din undersökning!