Informationskväll för dig som styrelseledamot i en bostadsrättsförening!

Advokat Sara Hjörne erbjuder återigen den mycket uppskattade informationskvällen under temat: 

"De fem vanligaste problemen i en bostadsrättsförening och hur

styrelsen praktiskt kan hantera dessa" 

Ta tillfället i akt att lära dig mer om hur styrelsens arbete kan förenklas och förbättras. 

Den 27 september 2017 kl. 18.00.till ca. 19.30 på advokatbyråns kontor.

Lättare förtäring erbjuds!

Antalet platser är begränsat. Anmälan per e-post senast den 22 september.

VÄLKOMNA!