Företagsöverlåtelse

Jag har nyligen gått på en heldagskurs i ämnet företagsöverlåtelser anordnat av utbildningsföretaget BG Institute. Bra genomgång som innehöll både nyheter som uppfräsning av tidigare kunskaper.

Vad för kunskap kan jag kortfattat förmedla vidare när det gäller köp av företag?
 - Köpa samtliga aktier i ett bolag är enklare än att köpa rörelsen i ett bolag.
 - Hur ska köpet finansieras? Det finns olika alternativ, finns krav från säljaren eller finns det utrymme för förhandling?
 - Gör alltid en noggrann genomgång, s.k. due diligence, av det bolag som ska köpas viktiga dokument och avtal. Köp inte grisen i säcken. 
 - Överväg för- och nackdelar med fast pris, s.k. locked-box, jämfört med olika köpeskillingsregleringsmekanismer.
 - Bolagets värde och den faktiskt köpeskillingen som ska betalas är olika saker.
 - Se till att ha väl formulerade  och genomarbetade avtal.
 - Var noggrann med formuleringen av de garantier som lämnas i avtalet liksom ansvarsbegränsningarna. Vad är viktigt för just dig?
 - Don´t try this at home - anlita professionell hjälp. Flera professioner behövs. 
 - Planera i god tid. Ett väl genomfört köp kräver sin tid i anspråk.