Corona-tider

Världen skakas just nu av Corona-pandemin. Ingen har undgått dess effekter på ett eller annat sätt. Mitt hjärta blöder för alla de som förlorat en anhörig eller har en närstående som vårdas på sjukhus med detta virus. Jag lider även med alla de som på olika sätt drabbas ekonomiskt i sviterna av viruset - blivit av med jobbet eller riskerar att förlora sitt företag. Vi har inte sett slutet av virusets framfart. Jag befarar att det blir en obehaglig summering efteråt ur alla aspekter.

Vi ser samtidigt fina hjälpinsatser runt om i landet liksom nya uppfinningar och företagsidéer som kommer till liv. Det finns framtidstro och hopp, det finns ett driv framåt! Landet är inte paralyserat.

Jag var själv orolig för hur viruset skulle påverka byråns tillströmning av kunder, men med en suck av lättnad märker jag att den fortsätter. Kunder fortsätter söka min hjälp. Just nu är merparten av uppdrag fokuserade på bygglovsfrågor. Det är ett tydligt tecken på framtridstro och hopp, kunderna planerar för framtiden och är beredda att köpa mina tjänster för att nå framgång i sina projekt. Det är oerhört glädjande! Jag har senaste månaden vunnit flera överklaganden vilket är väldigt roligt för mina kunder liksom mig själv.

Hur påverkas annars advokatyrket? Flertalet domstolar runt om i landet har ställt in de flesta av sina domstolsförhandlingar. Det är svårt att hitta nämndemän till domstolarna. Möte med klienter i person ska avvägas, osv. Hjörnes Advokatbyrå arbetar dock inte med brottmål eller med tvistemål i allmän domstol, annat än i undantagsfall. Fastighetsärenden har annat förfarande och sker huvudsakligen skriftligen till myndigheter och fastighetsdomstol, även om givetvis sammanträden och förhandlingar förekommer. Därför fortlöper de ärenden byrån hanterar som vanligt. Nästa vecka ska jag på sammanträde hos Lantmäteriet där alla inblandade sitter på olika orter och det blir videosammanträde.

Byråns kunder är utspridda över hela landet så möten företogs huvudsakligen via telefon och videosamtal redan innan Corona-viruset kom till stan. Mot bakgrund av detta kan byråns arbete fortsätta oförtrutet och i mångt och mycket på samma sätt som innan. Ni kan tryggt fortsätta att vända er till mig med era spörsmål som rör fastigheter, hyra och bostadsrätt.

Social distansering är vad som påverkat mig personligen mest just nu. Jag saknar det sociala väldigt mycket. Jobbmässigt saknar jag att nätverka, gå på seminarium, mingla och träffa yrkeskontakter på olika sätt. Privat saknar jag att träffa mina föräldrar och umgås som vanligt med vänner. Jag saknar även att gå på gymmet! Men men, just det, fokusera på det positiva var det ;).

Häng i, håll ut, kämpa på och fokusera på glädje var ni än finner den! Ta hand om er!