Besiktning av företag

Har du satt målen för 2018 i ditt bolag? Finns juridik och bolagets avtal med på den listan?

Alldeles för många bolag driver fantastiska verksamheter utan att ha tryggat denna i ordentliga avtal. Det kan gälla anställda som är nyckelpersoner i bolaget med tillgång till alla företagets hemligheter utan väl genomtänkta anställningsavtal. Den viktigaste leverantörens leveranser har inte säkrats i avtal avseende frister, viten, skadestånd, stillestånd osv. Lokalhyreskontraktet där stora investeringar gjorts för att anpassa lokalen vilar på muntligt avtal. Delägarna har inte reglerat sinsemellan hur ett utträde ska gå till, värdering, arbetsprestationer, sjukdom, dödsfall eller liknande. Samarbetsavtal har inte tagits fram som reglerar rätten till produkten, ersättningar, nyttjande, varumärkesrättigheter osv. Vad två parter muntligen har kommit överens om är alltid två helt olika versioner i händelse av en tvist. Känns det inte så bra i magtrakten nu?

Avtal är den grund på vilket varje bolag bör bygga sin verksamhet. Säkra företagets rättigheter och få kontroll på dina skyldigheter. Avtal behöver inte vara bökigt, det tyder istället på att det är ett seriöst företag man har att göra med.

Att trygga ditt levebröd, dina anställdas levebröd, din fantastiska verksamhet som du brinner för och försöker utveckla varje dag genom avtal borde med andra ord vara en självklarhet. Det är aldrig för sent!

Börja 2018 med att göra en besiktning av ditt företag. Vad har du för avtal? Hur ser villkoren ut? Var finns det brister? Få kontroll och ta hjälp.

Jag hjälper dig gärna med detta - det är bara att slå en pling!