Avtal

Hur gör du inför ingående av ett avtal?

Först och främst tycker jag, så klart, att när det gäller lite större värden så ska man ta hjälp av en advokat som granskar avtalet eller helt enkelt hjälper till att skriva det från grunden.

Gör man inte det kommer här lite tips och råd kring vissa formella bitar. 

1. Ha klart för dig vem som är avtalspart. Är det rätt part som står angiven i kontraktet, eller är det ett dotterbolag eller ett annat firmanamn än det bolag ni haft kontakt med? Tänk inte att det löser sig. Red ut alla oklarheter innan ni skriver på.

2. Har personen som skriver under avtalet rätt till det? Är hen firmatecknare för bolaget, skriver hela styrelsen under eller har hen en fullmakt? Hur är fullmakten i sådana fall formulerad? Skriver fel person på avtalet riskerar ni i värsta fall att avtalet är ogiltigt mot den avtalspart ni tänkt er.

3. Ring ett samtal till kronofogden och hör om företaget förekommer i deras register. En avtalspart med flera pågående utslag, utmätningar och betalningsföreläggande är förmodligen en part med dålig likviditet och/eller som missköter sina betalningar. 

4. Läs igenom avtalet noga. Ta den tid ni behöver. Ett avtal ska inte stressläsas igenom på plats medan den andre stressat sitter och trummar med fingrarna. Finns alla delar med som du hade tänkt dig? 

5. Klassiska delar utöver ovan att uppmärksamma är: 

 - Hur är uppdraget/tjänsten/produkten specificerad? Ju tydligare desto bättre. Vaga formuleringar här leder ofta till konflikter eftersom parter tenderar att ha olika uppfattningar om detta.

 - När ska tjänsten/produkten/uppdraget utföras eller levereras? När ska arbetet vara färdigt? Är detta tydligt angivet vet båda parterna vad de har att förhålla sig till.

 - Vad är priset samt hur och när ska betalning ske?

 - Vad händer vid avtalsbrott? Exempelvis om någon part inte levererar, utför tjänst, utför eller levererar för sent alternativt inte betalar? Försök att ange vad ni vill ska hända då. Inför att parter ska gå in i ett avtal är båda positivt inställda och det är lättare att komma överens även om de svårare bitarna.

 - Hur länge löper avtalet? Kan man säga upp avtalet och under vilka förutsättningar? Detta är också en viktig bit att ha med i många fall, givetvis beroende på vad för typ av avtal det är som ingås. 

Är ovan nämnda delar angivna, genomarbetade, specificerade och överenskomna så har ni kommit långt. Lycka till!