Avstyckning av fastighet

Har du en stor fastighet? Då kanske du är intresserad av att stycka av den och på så vis tjäna lite pengar?

Det finns lite att tänka på och undersöka! Så här kan du börja.

Om det finns en detaljplan skulle jag först och främst kontrollera i denna vad som anges om ny bebyggelse, minsta storlek på fastighet, markens beteckning och om det finns begränsningar i markens användning.

Inhämta en värdering från en mäklare.

Att sälja marken kan förslagsvis ske genom något av följande alternativ;
1. sälj innan marken styckas, med villkor i köpavtalet att avstyckningen beviljas vid Lantmäteriet, eller

2. börja med att ansöka om att stycka marken vid Lantmäteriet och sedan sälja en färdig fastighet, eller

3. ansök om förhandsbesked på marken, ansöka sedan om avstyckning och sälj därefter en färdig fastighet med ett beviljat förhandsbesked.


Behöver du hjälp kan byrån utreda förutsättningarna för din fastighet.

Välkommen in med din förfrågan!