Att tänka på vid köp av bostadrätt

Ska du köpa bostadsrätt?

Vad köper du egentligen när du köper en bostadsrätt? Du köper en andel i en ekonomisk förening och rätten att nyttja en specifik lägenhet. Vid köp av en andel i ett företag så ser de flesta till att granska bolagets ekonomi ordentligt för att skapa sig en bild av företagets skick. Men vid köp av en andel i en bostadsrättsförening är det förvånansvärt få som bryr sig om de där dokumenten kring föreningen som mäklaren lagt fram under visningen. Vissa kanske bläddrar förstrött utan att egentligen förstå vad som står däri. Vad är viktigast att ta reda på? Jag skulle säga föreningens belåningsgrad, likviditet och storleken på avsättningarna till framtida underhåll. Huruvida dessa görs utefter en underhållsplan eller schablonmässigt. Det senare är ingen höjdare. Fråga även efter planerade underhållsåtgärder. Köper du ett nytt badrum så betalar du för det. Ett stambyte där badrummet behöver rivas ned helt eller delvis drabbar dig som bostadsrättshavare ekonomiskt och är något du bör skaffa dig kännedom om. Sedan ska du givetvis ta del av innehållet i föreningens stadgar för att veta vad för skyldigheter som åvilar dig.

Lycka till med ditt köp!