Överlåtelse av fast egendom

Titeln på dagens blogginlägg är typiskt jurist språk. Orden rymmer mycket olika och samtidigt väldigt specifika saker.

Ordet överlåtelse innebär att något övergår/överlåts från en ägare till en annan. Sätter för det kan därför vara såväl köpa, gåva eller arv.

Fast egendom är inte nödvändigtvis samma sak som hus eller mark. En byggnad kan nämligen stå på ofri grund, så att när man köper huset så köper man inte marken. Att köpa mark innebär inte nödvändigtvis att du köper byggnaden på, om marken arrenderats ut.

I jordbalkens första kapitels första paragraf anges att:  

"Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt."

Det finns en massa regler när det gäller överlåtelse av fast egendom. Några exempel är att överlåtelsen bland annat måste ske skriftligen. Man kan inte lova att köpa eller sälja något i framtiden, sådant avtal är ogiltigt. Det finns skydd för make/maka/sambo när det gäller överlåtelse av permanent bostad. Och så vidare....

Det går heller inte att skaka hand med grannen om att överföra viss del av dennes tomt till din fastighet. Lantmäteriet är den myndighet som kan besluta om fastighetsregleringar, inte enskilda med egna överenskommelser. Ett skriftligt avtal om marköverföring kan däremot följas upp av en ansökan till Lantmäteriet.

Så innan ni träffar egna avtal, skakar hand eller lovar något - kontakta en jurist till er hjälp så att er uppgörelse görs på rätt sätt!