Är du sambo? Gift dig eller skaffa ett samboavtal och testamente!

I veckan kom ett rättsfall från Svea Hovrätt beträffande en separation i ett samboförhållande. Ett par hade levt ihop i fem år för att därefter gå skilda vägar. Mannen hade under samboförhållandet betalat fakturor och kostnader kopplade till kvinnans fastighet och betalat del av en köpeskilling för ett bilköp. Huset ägde kvinnan innan förhållandet med mannen. Mannen begärde i separationen ersättning för dessa betalningar. Tingsrätten gick på mannens linje och dömde kvinnan att betala tillbaka 295 643 kronor. Hovrätten däremot ändrade tingsrättens dom och mannen gick tomhänt. 

Mannen hade i sin talan hävdat att utläggen de facto varit lån. Kvinnan hävdade i första hand att betalningarna utgjort normala bidrag till parternas gemensamma hushåll under sambotiden. Hovrätten ansåg att mannen inte hade lyckats bevisa att de aktuella betalningarna utgjort lån. Det fanns även ett längre resonemang kring obehörig vinst, hovrätten fann dock att det inte höll. Istället uttryckte hovrätten att sambolagen ger en högre grad av förutsebarhet än att tillämpa förmögenhetsrättsliga principer på ekonomiska insatser som skett under sambotiden. 

Vad innebär detta för dig som sambo? Sambolagen reglerar vad som gäller avseende det boende och det bohag (möbler) ni köper under sambotiden eller inköpte i syfte att använda som gemensam bostad eller bohag. Sambolagen ger då parterna rätten till hälften vardera, oavsett vem som betalat för det. 

Ägs bostaden istället av ena parten innan sammanboende var aktuellt omfattas inte bostaden av sambolagen. Investerar den andra parten då något i huset så har hen inte rätt att få ersättning för det vid en separation. Såvida inget skuldebrev skrivits som bevisar att betalningen utgjorde ett lån. Detta är för många parter otillfredsställande. Så länge allt är bra i ett förhållande springer par inte runt och skriver avtal med varandra. 

Gräsklipparen, båten, bilen och en massa andra saker omfattas inte av sambolagen. Så ni vet.

Jag rekommenderar sambos att skriva ett samboavtal och eventuellt ett testamente för att reglera vad som gäller vid en eventuell separation och vid dödsfall. Ett samboavtal är behövligt för både gammal som ung. Ungdomen som flyttar hemifrån med föräldrarnas hjälp till en kontantinsats vill kanske inte bli tvungen att ge bort hälften av det vid en separation? Det förr så sammansvetsade paret med två barn och tio år i bagaget, vill kanske inte den ene hamna på bar backe för att det var den andre som faktiskt ägde allt och utan giftermålet så finns kanske inget att dela?

Jag kan hjälpa er utforma avtalen!